Connectivity and Language

CONNECTIVITY

Internet is included in your room rate.

The country code for the Republic of Lithuania is +370.

 

LANGUAGE

Some useful expressions in Lithuanian :

ENGLISH

LITHUANIAN

PHONETIC

Yes

Taip

[tajp]

No

Ne

[ne]

Okay

Gerai

[geraj]

Good morning

Good afternoon

Good evening

Good night

Labas rytas

Laba diena

Labas vakaras

Labanaktis

[labas] [riːtas]

[laba] [diena]

[labas] [vakaras]

[labanaktis]

Goodbye

Viso gero

[viso] [gero]

Thank you

Ačiū

[aːʧjuː]

You’re welcome

Prašom

[praʃoːm]

Please

Prašau

[praʃau]

Excuse me / Sorry

Atsiprašau

[atsipraʃau]

How are you?

Kaip jums sekasi?

[kajp] [jums] [sekasi]

My name is …

Mano vardas yra …

[manoː] [vardas] [iːra] …

Do you speak English?

Ar kalbate angliškai?

[ar] [kalbate] [angliʃkaj]

I don’t understand

Nesuprantu

[nesuprantu]

I need help

Man reikia pagalbos

[man] [rejkja] [pagalbos]

How much does it cost?

Kiek tai kainuoja?

[kiek] [taj] [kajnuoja]

The bank

Bankas

[bankas]

The police

Policija

[politsija]

The pharmacy

Vaistinė

[vajstineː]

Thank you for the delicious meal!

Ačiū už skanų maistą!

 

[aːʧjuː] [uʃ] [ska:nu:] [majsta:]

Where is the lavatory?

Kur yra tualetas?

[kur] [iːra] [tualetas]

Left

Kairė

[kajreː]

Right

Dešinė

[deʃineː]

Belgium

Belgija

[belgija]

King

Karalius

[karaljus]

Queen

Karalienė

[karalieneː]

Street

Gatvė

[gatveː]

Square

Aikštė

[ajkʃteː]

Avenue

Alėja

[aleːja]